Stichting Wildervank Fonds
Sommige initiatieven uit de gemeenschap vragen wat extra zorg en steun om te realiseren. Daarom stelt de Stichting Wildervank Fonds middelen beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Steun aan projecten die gericht zijn op de verbetering van de lokale of de regionale samenleving, projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.

Juist op kleinschalig niveau zijn er vele initiatieven die opereren zonder enig commercieel, politiek of religieus doel. Echter, dit soort charitatieve, culturele, sociale of educatieve projecten zonder winstoogmerk beschikken veelal niet over voldoende middelen om hun doelen te verwezenlijken, en komen daardoor moeilijk van de grond. Dergelijke projecten “in de knop” kunnen een beroep doen op de Stichting Wildervank Fonds. Ten einde te proberen met ondersteuning van dit Fonds tot bloei te komen.