Disclaimer
De op deze site verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is daarmee nooit een aanbod (tot het (ver)kopen van financiŽle producten), een (beleggings)advies of financiŽle dienst.

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan Stichting Wildervank Fonds niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.
Stichting Wildervank Fonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site(s).

Alle opgenomen informatie is in eigendom of in licentie van Stichting Wildervank Fonds, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van de site(s) voor commerciŽle doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.
Linken
Linken en verwijzen naar informatieve pagina's op deze site is toegestaan. Wilt u een verwijzing opnemen naar deze site, dan stellen wij het op prijs hiervan op de hoogte te worden gebracht. Stichting Wildervank Fonds, Postbus 2018, 9640 CA Veendam
U bent zelf verantwoordelijk voor correcte werking van de verwijzing. De informatie op deze site kan zonder nadere berichtgeving worden verwijderd, gewijzigd of verplaatst.